Zadaj pytanie on-line
wyszukiwanie zaawansowane
1 » Obrączki za 1 zł *2

Kontakt

 • Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c.
  Pocztowa 6
  22-100 Chełm
  Bank Pekao SA
  92 1240 2223 1111 0000 3577 1166
  NIP: 5632407454
 • E-mail:sklep@marexchelm.pl
 • Telefon825620397
 • Gadu Gadu47665667
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 11:00 - 19:00 sobota 10:00 - 15:00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Obrączki za 1 zł *„Obrączki za 1 zł”


Aby wziąć udział:

1. Kup w naszym sklepie obrączki ślubne (zachowaj paragon)

2. Zgłoś się do konkursu na fanpagu FB marexchelm poprzez wysłanie do nas zdjęcia, które umieścimy
w galerii konkursowej

3.Pod zdjęciem zbierz jak najwięcej polubień i komentarzy

W nagrodę otrzymasz BON O NOMINALE CENY OBRĄCZEK na zakupy w naszym sklepie
Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie.
Konkurs trwa do 31 grudnia 2018 r.

 


„Obrączki za 1zł”
REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Obrączki za 1 zł” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 04.03.2018 do 31.12.2018 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych     (Dz.U. z 2015 poz.612 z póź
n.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na zakupie pary obrączek w naszym sklepie, zgłoszeniu się do konkursu poprzez wysłanie własnego zdjęcia, zebraniu pod własnym zdjęciem w Galerii Konkursowej na fanpagu na facebooku marexchelm  jak najwięcej polubieni i komentarzy
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zakup obrączek w naszym sklepie, zgłoszeniu się do konkursu poprzez wysłanie własnego zdjęcia oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 para która otrzyma najwięcej polubieni i komentarzy.
6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcie jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. W chwili przesłania zdjęcia, Uczestnik Konkursu zrzeka się praw majątkowych i tym samym umożliwia dalsze wykorzystanie zamieszczonego zdjęcia przez Organizatora
7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 02.01.2019 r. przed godziną 20:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureci konkursu będą poproszeni o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureatów:
 BON O NOMINALE CENY OBRĄCZEK na zakupy w naszym sklepie, jednak nie większy niż 2000 zł.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie
www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie
http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 

 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl