wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Aktualności
Kontakt
 • Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c.
  Pocztowa 6
  22-100 Chełm
  Bank Pekao SA
  92 1240 2223 1111 0000 3577 1166
  NIP: 5632407454
 • E-mail:sklep@marexchelm.pl
 • Telefon825620397
  602489387
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 11:00 - 19:00 sobota 10:00 - 15:00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Aktualności"WSPOMNIENIE LATA Z G-SHOCK"


REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „WSPOMNIENIE LATA Z G-SHOCK” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 20.09.2019 do 20.10.2019 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

 

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na udostępnieniu pod grafiką konkursową swojego ulubionego zdjęcia z wakacji oraz napisaniu dlaczego chciałbyś/chciałabyć mieć ze sobą w tamtej chwili zegarek Casio G-Shock.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest oznaczenie swojego zdjęcia hasztagami #marexchelm #GShock #BabyG oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzone będą 2 osoby.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21.10.2019 r. przed godziną 19:00.
11. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:
*zegarek Casio Baby- G BGS-100-9AER

*zegarek G_SHOCK ORIGINAL GBA-800-9AER

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 „CZEKAMY NA NAJPIĘKNIEJSZE WYRAZY MIŁOŚCI”


REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs walentynkowy „Czekamy na najpiękniejsze Wyrazy Miłości” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 24.01.2019 do 14.02.2019 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na wymyśleniu graweru walentynkowego, który zmieści się bransoletce (max.5 słów) i umieszczeniu go pod grafiką konkursową na naszym fp marexchelm.

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest umieszczenie własnych „wyrazów miłości”(max.5 słów) pod zdjęciem konkursowym, oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzone będą 2 osoby.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14.02.2019 r. przed godziną 18:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika opublikowane zostanie w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureaci konkursu będą poproszeni o odbiór nagród osobiście. Nagrody do odbioru będą w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:
2x srebrne bransoletki z wybranym grawerem.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie


 


 

„JESIENNY KONKURS Z LORUSEM”

REGULAMIN KONKURSU

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „JESIENNY KONKURS Z LORUSEM” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 10.10.2018 do 11.11.2018 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych     (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na wybraniu jednego modelu zegarka Lorus, na stronie naszego sklepu internetowego www.marexchelm.pl, wklejeniu zdjęcia tego zegarka pod zdjęciem konkursowym na naszym fp na FB oraz napisanie dlaczego wybór padł właśnie na ten zegarek.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest umieszczenie zdjęcia wybranego zegarka Lorus wraz z uzasadnieniem wyboru pod zdjęciem konkursowym, oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12.11.2018 r. przed godziną 19:00.
11. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureata:
ZEGAREK LORUS RG232KX-9
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie 

 

„Obrączki za 1 zł”


Aby wziąć udział:

1. Kup w naszym sklepie obrączki ślubne (zachowaj paragon)

2. Zgłoś się do konkursu na fanpagu FB marexchelm poprzez wysłanie do nas zdjęcia, które umieścimy
w galerii konkursowej

3.Pod zdjęciem zbierz jak najwięcej polubień i komentarzy

W nagrodę otrzymasz BON O NOMINALE CENY OBRĄCZEK na zakupy w naszym sklepie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie.
Konkurs trwa do 31 grudnia 2018 r.

 

 

„Obrączki za 1zł”
REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Obrączki za 1 zł” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 04.03.2018 do 31.12.2018 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych     (Dz.U. z 2015 poz.612 z póź
n.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na zakupie pary obrączek w naszym sklepie, zgłoszeniu się do konkursu poprzez wysłanie własnego zdjęcia, zebraniu pod własnym zdjęciem w Galerii Konkursowej na fanpagu na facebooku marexchelm  jak najwięcej polubieni i komentarzy
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zakup obrączek w naszym sklepie, zgłoszeniu się do konkursu poprzez wysłanie własnego zdjęcia oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 para która otrzyma najwięcej polubieni i komentarzy.
6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcie jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. W chwili przesłania zdjęcia, Uczestnik Konkursu zrzeka się praw majątkowych i tym samym umożliwia dalsze wykorzystanie zamieszczonego zdjęcia przez Organizatora
7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 02.01.2019 r. przed godziną 20:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureci konkursu będą poproszeni o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureatów:
 BON O NOMINALE CENY OBRĄCZEK na zakupy w naszym sklepie, jednak nie większy niż 2000 zł.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie
www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie
http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 

 


❤️Konkurs Walentynkowy!❤️


"O kim myślisz w tym szczególnym dniu?"


Aby wziąć udział:
1. Polub nasz fanpage marexchelm
2. Udostępnij publicznie zdjęcie konkursowe
3.Pod zdjęciem konkursowym na naszym profilu oznacz osobę którą chciałbyś/chciałabyś obdarować oraz opisz dlaczego właśnie ona jest dla Ciebie szczególna.


Do wygrania 6 SREBRNYCH PRZEŁAMYWANYCH SERDUSZEK z łańcuszkami.❤️❤️
Do każdego serduszka okazjonalny grawer gratis!

 

 
REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO
„O KIM MYŚLISZ W TYM SZCZEGÓLNYM DNIU?”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Walentynkowy” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpage marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 01.02.2018 do 14.02.2017 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych( Dz.U. z 2015 poz.612 z póź
n.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie , które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na oznaczeniu, pod zdjęciem konkursowym na fanpage marexchelm, osoby którą chciałbyś/chciałabyś obdarować oraz opisaniu dlaczego jest to osoba dla Ciebie szczególna.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie fanpage marexchelm, udostępnienie zdjęcia konkursowego oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja
4.Komentarze do Konkursu nie mogą zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
5. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.
6. W Konkursie nagrodzone będzie 6 najciekawszych komentarzy.
7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko jedną wymyśloną przez niego prace.
8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony przez niego tekst jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. W chwili przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu zrzeka się praw majątkowych i tym samym umożliwia dalsze wykorzystanie zamieszczonego tekstu przez Organizatora
9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15.01.2017 r. przed godziną 20:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureci konkursu będą poproszeni o odbiór nagród osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:
6 łamanych srebrnych serduszek z łańcuszkami oraz okazjonalnym garwerem.

2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie
www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie
http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie
alt
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie
"Bożonarodzeniowym"
    

 
         Do wygrania zegarek Ice - Watch Dune
 
        

Konkurs Bożonarodzeniowy


Odwiedź nasz salon sprzedaży i wygraj zegarek ICE-WATCH.


Wystarczy, że wstąpisz do Naszego salonu przy Placu Łuczkowskiego
(Lwowska 1), zrobisz sobie zdjęcie z przymierzonym dowolnym zegarkiem ICE-WATCH i wstawisz je poniżej.

Najciekawsze zdjęcie wraz z komentarzem otrzyma rewelacyjną nagrodę ICE-WATCH DUNE w cenie 560PLN!!!!Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie.????
Zakończenie konkursu 30 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu 03.01.2018 r.


 
    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie !
                                                

 
                                                                                                                   

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWY
„Konkurs Bożonarodzeniowy Ice-Watch”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Bożonarodzeniowy” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się w sklepie jubilerskim Organizatora w Chełmie przy ul.Lwowskiej 1 (Plac Łuczkowskiego) oraz na fanpage marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 11.12.2017 do 30.12.2017 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych( Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie , które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu zdjęcia z przymierzonym dowolnym zegarkiem ICE-WATCH pod postem konkursowym na fanpagu marexchelm na facebooku z komentarzem.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego i akceptacja
4.Komentarze do Konkursu nie mogą zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
5. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.
6. W Konkursie nagrodzone będzie jedno najciekawsze zdjęcie z pomysłowym komentarzem.
7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko jedną wymyśloną przez niego prace.
8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcie konkursowe i tekst jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia i tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. W chwili przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu zrzeka się praw majątkowych i tym samym umożliwia dalsze wykorzystanie zamieszczonego tekstu przez Organizatora
9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 03.01.2017 r. przed godziną 20:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureat konkursu będzie poproszeny o odbiór nagród osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:

1. Zegarek marki ICE-WATCH  DUNE

.
2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.Limitowana edycja czasomierzy japońskiej marki CITIZEN dostępna tylko w Polsce.

Owocem wieloletniej udanej współpracy z ambasadorem marki Jerzym Dudkiem jest magiczna liczba 500 zegarków, pochodzących z ekskluzywnej i wyjątkowej kolekcji. Oryginalność czasomierzy zapewnia podpis byłego bramkarza na deklu. Stylistyka utrzymana jest w sportowym charakterze a kolory detali to biel i czerwień - nawiązanie do barw byłych drużyn w których grał Jerzy Dudek. Model AT8129-80E jest precyzyjny i niezawodny, wykonany przy użyciu najnowszych technologii. Posiada moduł Eco-Drive co umożliwia mu zasilenie za pomocą światła oraz funkcję Radio Controlled dający synchronizację radiową. Dodatkowo wyposażony jest w odporne na zarysowania szafirowe szkło i wodoszczelność 200m. 

 


Firma CITIZEN zadbała o każdy szczegół i zapewniła wyjątkowe opakowania z grafiką piłki nożnej oraz kartę limitacji.
Jaki numer wybierzesz? Jerzy Dudek postawił na 1. Już niedługo zegarek dostępny w naszym sklepie.
Zapraszamy. 

10 lat nieprzerwanego sukcesu

Jubileuszowa kolekcja zegarków LORUS

 

Jest rok 1982. Na światowych rynkach pojawiła się pierwsza kolekcja zegarków LORUS. Jakość i szeroki wachlarz wyboru w atrakcyjnych cenach sprawiły, że marka szybko osiągnęła duży sukces. Pomimo tego, polscy miłośnicy czasomierzy czekali na nią niemal 25 lat. Dokładnie 10 lat temu - w 2007 roku, na naszym rynku miała miejsce premiera zegarków LORUS. Z tej okazji marka wypuściła  specjalną, jubileuszową kolekcją dostępną wyłącznie w Polsce.  

 

Od samego początku ideą przyświecającą koncernowi SEIKO – właścicielowi i producentowi zegarków LORUS, było stworzenia marki dla osób młodych i młodych duchem, pozytywnie nastawionych do życia i potrafiących cieszyć się nim każdego dnia. Co więcej, czasomierz miał nie tylko wskazywać godzinę, ale także wpisywać się w styl i charakter osoby, która go nosi. Dlatego też, każda kolekcja LORUS łączy trzy cechy. Po pierwsze – szeroki wachlarz czasomierzy dla niej i dla niego zarówno w eleganckich, casualowych jak i sportowych tonacjach. Po drugie -  atrakcyjna półka cenowa – średni koszt zegarka LORUS to około 300zł. I po trzecie – jakość potwierdzona przez SEIKO, a cały image i charakter marki doskonale odzwierciedla jej motto - „A watch you can trust”.

 

Polska to obecnie jeden z najważniejszych i największych rynków dla marki w skali całego świata - według statystyk jest na trzecim miejscu pod względem liczby sprzedawanych zegarków LORUS. Nic więc dziwnego, że producent zaprojektował specjalną linię dedykowaną wyłącznie fanom znad Wisły. Jubileuszowa edycja to dwa stylowe czasomierze – jeden w wersji męskiej oraz jeden damski. Już na pierwszy rzut oka zegarki rzucają się w oczy. Obydwa modele wykonano w całości ze stali szlachetnej, ale pokryto czarną, połyskującą warstwą PVD. Aby jeszcze mocniej podkreślić wyjątkowość oraz szyk zegarków, elementy tarczy wykończono złotym kolorem. Kombinacja czerni i złota to ponadczasowe połączenie zarezerwowane głównie dla świata elegancji i doskonałego stylu. Pomimo tego, zegarki doskonale „zagrają” nie tylko z koszulą, sukienką czy szykownym obuwiem, ale także z casualowym lookiem. Wersję damską wyposażono w multidatę, zaś model męski w funkcję chronografu. Każdy czasomierz został zwieńczony specjalnym, jubileuszowym grawerem wykonanym na deklu, co eksponuje wyjątkowość kolekcji oraz daje wyraz uznania i podziękowania producenta – firmy SEIKO, za wkład polskiego rynku w rozwój marki Lorus.
 

Modele: RT329GX9 (męski), cena  599 PLN, RP693CX9 (damski), cena 429 PLN

(Więcej informacji uzyskasz klikając zdjęcie zegarka)

 

 

 

 

alt

Rozstrzygnięcie Konkursu Walentynkowego
     „Walentynki czas miłości”


I miejsce w konkursie zajął Pan Mirosław Kowalczyk
– który otrzymuje zegarek marki Puma PU104101005

II miejsce w konkursie zajęła Pani  Katarzyna Radziszewska
- która otrzymuje zegarek marki Puma PU104252001

Zdaniem jury osoby te udzieliły najciekawszej odpowiedzi na nasze pytanie
konkursowe:
„ Dlaczego chciałbyś/chciałabyś podarować ukochanej osobie zegarek PUMA? ”         Zdaniem Pana Mirosława :
          W sklepach Marex się lubuję. W sklepach Marex wciąż kupuję.
             By mą panią oczarować oraz w Walentynki obdarować.
                Tu klejnotów jest bez liku, małych, wielkich brylancików, każdy sobie coś wybierze i dla innych też na prezent.
               Lubej mojej coś kupiłem i ten kupon wypełniłem.
                    Teraz ja męski zegarek Pumy proszę, bo żadnego niestety nie noszę.
                  A Pumy zegarek piękny i zmysłowy, każdy by go pragnął w wieczór Walentynkowy.

 
        Zdaniem Pani Katarzyny :
             Mój mąż nie ma zegarka, więc zawsze się spóźnia na „czas miłości z żoną”.
           Darując mu zegarek, wychodziłby z pracy o 16, a nie o 21 gdy żona już nie ma siły na „czas miłości”!
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników, nadszedł ten radosny moment wręczenia wspaniałych nagród - zegarków marki Puma .

Raz jeszcze gratulujemy Pani Katarzynie oraz Panu Mirosławowi !

alt


alt


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie Walentynkowym
      „Walentynki czas miłości

 
         Do wygrania dwa rewelacyjne zegarki marki Puma
 
         Wystarczy dokonać dowolnego zakupu w naszych sklepach w dniach 01.02.2017 - 14.02.2017 r.

       Odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
        „ Dlaczego chciałbyś/chciałabyś podarować ukochanej osobie zegarek PUMA ”
 
 Dostarczyć do nas wypełniony kupon do dnia 18.02.2017 r.
 
   Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20.02.2017 r. przed godziną 20:00
 
    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie !
alt

Rozstrzygnięcie Konkursu Bożonarodzeniowego
      „Bering inspired by arctic beauty


I miejsce w konkursie zajęła Pani Mirosława Semeniuk
– która otrzymuje zegarek marki Bering 12927-000


II miejsce w konkursie zajął Pan Paweł Okoński
- który otrzymuje zegarek marki Bering 12034-064


Zdaniem jury osoby te udzieliły najciekawszej odpowiedzi na nasze pytanie
konkursowe:
„ Z którym zegarkiem Bering chciałbyś/chciałabyś odmierzać czas do nadejścia Nowego Roku?
      Wybierz najbardziej pasujący do Ciebie i uzasadnij dlaczego ”Zdaniem Pani Mirosławy :
" Nr 1 - srebrny, bo jest delikatny i czuły, jak o nim westchnienie 
oraz piękny jak moje marzenia !
Mierzyłby czas od niedzieli do niedzieli
a ja czułabym się tak wyjątkowo, jak gdyby przynieśli mi go Anieli
Nosiłabym go na ręce i zdejmowała tylko na noc w łazience
Mając na myśli Marex w podzięce.

 
Zdaniem Pana Pawła :
"Pyta rodzina: która godzina?
TIK TAK, TIK TAK
Zegar BERINGA to mój znak
on mi odmierzy dokładny czas.
Jest elegancki i stylowy
i odpowiedni na bal sylwestrowy.

 
                                      
                                     alt                  alt

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy jego zwycięzcom


Wyjątkowa promocja !!!

Przy zakupie zegarków marki Police z kolekcji Predator, otrzymujecie darmowy, przenośny głośnik !!!
 

alt


BERING - nowa marka dostępna w ofercie naszego sklepu.
Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową kolekcją zegarków, zainspirowanych pięknem i tajemniczością wyspy Bering.


alt

Przedstawiamy nowy model marki Adriatica z kolekcji Portofino - 8247.5213QF! Zegarek posiada szafirowe szkło,
mechanizm Isa 9239 Swiss Made oraz jest wodoszczelny do 50 metrów. Zegarek 8247.5213QF to niebanalne połączenie kolorów oraz sportowy charakter, idealnie sprawdzi się latem jako dodatkowy gadżet!


altMinimalistyczna biżuteria wcale nie musi być nudna, mimo prostej formy doskonale podkreśli zarówno dzienną, jak
i wieczorową stylizację. Przedstawiamy ją w dwóch wariantach: złotym i srebrnym.
Złoto rozświetli cerę i doda blasku każdej kreacji, a srebro sprawi, że Wasz look stanie się bardziej wyrafinowany i klasyczny.
Wybór należy do Was!

alt  

  alt

 
 

 


Zegarek Fossil FS5183 w stylizacji Ekskluzywnego Menela

alt

 

http://www.ekskluzywnymenel.com/posts/lookbook-121-with-a-little-help-178.php


Zegarek Fossil CH3029 w stylizacji Ekskluzywnego Menela

http://www.ekskluzywnymenel.com/posts/lookbook-118-have-it-all-174.php

 

alt
altTechnologia CITIZEN Eco-Drive generuje moc z dowolnego źródła światła
- naturalnego lub  sztucznego,  jasnego lub przyciemnionego.
Rozświetl swoje życie zegarkiem CITIZEN i zapomnij o wymianie baterii.
#betterstartsnowalt
Rozstrzygnięcie Konkursu „Dzień Kobiet w Twoim Stylu”

I miejsce w konkursie zajęła Pani Aneta Wróblewska
– która otrzymuje biały zegarek marki Puma


II miejsce w konkursie zajęła Pani Małgorzata Czarkowska
- która otrzymuje czarny zegarek marki Puma


Panie, zdaniem jury w składzie: Małgorzata Chudoba,
Monika Stańczuk, Krzysztof Osieleniec
w najciekawszy sposób udzieliły odpowiedzi na nasze pytanie
konkursowe:
Dlaczego zegarek Puma jest idealnym prezentem na Dzień Kobiet ?


Zdaniem Pani Anety :
„Świetne pomysły prezentowe sklepy Marex mają,
wszystkie kobiety szczerze rozpieszczają.
Śliczne zegarki Puma sprzedają,
panów w myśleniu wyręczają.
Każda kobieta duża czy mała,
zegarkiem Puma w Dniu Kobiet obdarowana jest oczarowana.”

 
Zdaniem Pani Małgorzaty natomiast:
„Zegarek Puma jest idealnym prezentem na Dzień Kobiet ponieważ elegancko i efektownie wygląda. Myślę, że pasuje do każdej kobiecej ręki i jest odpowiedni na każdą okazję, np. do pracy, do szkoły, na prezent dla wyjątkowej kobiety. Ja osobiście nie posiadam zegarka a bardzo chciałabym taki otrzymać od kogoś w prezencie z nadzieją, że będzie odliczał tylko wspaniałe godziny, niesamowite minuty i szczęśliwe sekundy.”

 alt
  alt
 alt

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom !


II Weselne Drzwi Otwarte w Hotelu Kozak

altPo oficjalnym ogłoszeniu wyników, nadszedł ten radosny moment wręczenia wspaniałej nagrody zegarka marki Danish Design.

Raz jeszcze gratulujemy Pani Alicji !
 

alt

Rozstrzygnięcie Konkursu Walentynkowego

       
Główną nagrodę w konkursie „Walentynki w blasku biżuterii”
     – supermodny zegarek marki Danish Design

 otrzymuje Pani Alicja Jasielska

która zdaniem jury w składzie: Małgorzata Organiściuk, Monika Stańczuk, Krzysztof Osieleniec
w najciekawszy sposób udzieliła odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe:

Dlaczego biżuteria, zegarek jest idealnym prezentem na Dzień Zakochanych ?

Zdaniem Pani Alicji:

„Piękno kobiety odbijające się w złotej tarczy zegara wyznacza blask,
za którym podąża zakochany mężczyzna.
 Każda tykająca sekunda odmierza ich wspólną drogę.”


Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy !
    
   

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl