wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Aktualności
Kontakt
 • Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c.
  Pocztowa 6
  22-100 Chełm
  Bank Pekao SA
  92 1240 2223 1111 0000 3577 1166
  NIP: 5632407454
 • E-mail:sklep@marexchelm.pl
 • Telefon825620397
  602489387
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 9:00 - 19:00 sobota 10:00 - 15:00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Systemy płatności
 • PayU
 • Przelewy24
 • First Data Polcard
 • Hotpay
 • Bluemedia

Aktualności
REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Backtoschool z marką VectorSMART!” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 16.09.2022 do 30.09.2022 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu pod grafiką konkursową komentarza w którym opiszesz nam swoje najciekawsze, najzabawniejsze lub najbardziej wzruszające wspomnienie ze szkolnych lat!
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 01.10.2022 r. przed godziną 19:00.
8. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
9. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody OSOBIŚCIE. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul. Lwowskiej 81 w Chełmie.

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureata:
* zegarek Vector Smart VCTR-00-01BL

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 

REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czas to miłość” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 25.02.2022 do 08.03.2022 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 
§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu pod grafiką konkursową komentarza z grafiką, zdjęciem lub filmem z odpowiedzią

 „Pokaż nam, jak wygląda Twój kobiecy świat.”
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 9.03.2022 r. przed godziną 19:00.
8. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
9. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul. Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureata:

* zegarek Roamer Slim-Line Classic
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 


REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „ czym dla Ciebie jest MIŁOŚĆ.” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 01.02.2022 do 13.02.2022 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu pod grafiką konkursową komentarza ze z opisem i zobrazowaniem (w formie zdjęcia/grafiki) czym dla Ciebie jest MIŁOŚĆ.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14.02.2022 r. przed godziną 19:00.
8. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
9. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul. Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureata:
* zegarek Citizen ER0212-50Y
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie
„I love You”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „I love You” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 01.02.2022 do 13.02.2022 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 
§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu pod grafiką konkursową komentarza ze zdjęciem wybranej bransoletki z kolekcji Chakra marki Brosway oraz opisaniu komu i dlaczego zostałaby podarowana.

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14.02.2022 r. przed godziną 19:00.
8. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
9. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul. Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureata:

* bransoletka Brosway BHK 304
wraz ze spersonalizowanym grawerem.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie
"Konkurs Noworoczny"REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czas na magiczne chwile” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 15.12.2021 do 01.01.2022 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu pod grafiką konkursową komentarza oraz grafiki lub zdjęcia z opisem „Co dla Ciebie oznaczają „Magiczne chwile”?”.

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.

4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 02.01.2022 r. przed godziną 19:00.
8. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
9. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul. Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureatów:

* zegarek Bering 11022-334-SET

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 
 

Regulamin Konkursu Mikołajkowego

 

I Postanowienia ogólne
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie mikołajkowym.

2. Konkurs jest prowadzony poprzez profil na Facebooku @Marex Chełm Biżuteria i Zegarki

3. Organizatorem konkursu jest firma Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c z siedzibą w Chełmie ul. Pocztowa 6 22-100 Chełm. NIP: 5632407454 (dalej: „Organizator”).

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest PHU Jubiler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13 02-822 ; NIP: 5261032125; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000050320.

6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.
 

II Uczestnicy konkursu
 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
 

1.Konkurs obejmuje wykonanie zadania: Zamieszczenie w serwisie Facebook w komentarzu do konkursowego postu odpowiedzi na przedstawione w poście konkursowym zadanie w formie opisu. Zadanie konkursowe brzmi: „Napisz dlaczego to właśnie Ciebie święty Mikołaj powinien obdarować takim prezentem jak na zdjęciu? Najciekawszy komentarz nagrodzimy zegarkiem marki Tommy Hilfiger.”.

2. Ustala się następującą datę publikacji postu konkursowego: 18.11.2021 r.  

3. Przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi zgłoszenia udziału w konkursie.

4. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie musi posiadać prawa autorskie do publikowanych treści.

5. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą odpowiedzi, 1 (słownie: jeden) najciekawszy i najbardziej kreatywny, jednocześnie zgodny z tematem konkursu komentarz, którego autor otrzyma zegarek marki Tommy Hilfiger.

6. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

7. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 06.12.2021 r. do godz. 23.59.

8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Organizatora. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na profilu Marex Chełm Biżuteria i Zegarki pod adresem:
https://pl-pl.facebook.com/marexchelm/

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c z siedzibą w Chełmie ul. Pocztowa 6 22-100.

Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook https://pl-pl.facebook.com/marexchelm/ w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

9. Nagrodą w konkursie jest zegarek Tommy Hilfiger 1710427.
10. Organizator przyzna nagrodę 1 uczestnikowi, a wyniki opublikuje w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Marex Chełm Biżuteria i Zegarki nie później niż 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
11. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

12. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do pojawienia się w firmie Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c i odebraniu nagrody osobiście wraz z dowodem osobistym.

13. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

14. Nagroda przyznana w Konkursie musi zostać odebrana osobiście, o którym mowa w pkt.12.

15. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do wszystkich projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikom z najlepszymi pracami konkursowymi, o której mowa w pkt. 1.

 

 

IV Odpowiedzialność
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku, tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na FB,

c) zablokowania konta użytkownika na FB,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
 

V Przetwarzanie danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu firma Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c z siedzibą w Chełmie ul. Pocztowa 6;. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).
 

VI Tryb składania reklamacji
 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
 

VII Postanowienia końcowe
 

1. Konkurs będzie obowiązywał do dnia 06.12.2021 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

"Konkurs TOMMY HILFIGER"REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Tommy Hilfiger” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 14.06.2021 do 20.06.2021 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu pod grafiką konkursową komentarza z opisem, dlaczego chciałbyś mieć w swojej kolekcji właśnie ten zegarek.

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21.06.2021 r. przed godziną 19:00.
11. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul. Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureata:

* zegarek TOMMY HILFIGER


2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 

 
Konkurs „ICE-FLOWER”


REGULAMIN KONKURSU

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „ICE-FLOWER”.

2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage @marexchelm

3. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c.

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c.

6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

 

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs obejmuje wykonanie zadania:
 1. Opublikowanie pod postem konkursowym (tekst+zdjęcie,film) odpowiedzi na pytanie:

„Dlaczego nosiłbyś/nosiłabyś zegarek Ice-Watch Flower?”

 1. zaobserwowanie profilu @marexchelm oraz @ice.watch.poland na portalu FB
 2. dodanie hashtagów: #konkurs #wygraj #nagrody #icewatchpl #icewatch

2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 20.05.2021 r.

3. Odpowiedź, w formie zdjęcia lub opisu winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.

4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą odpowiedzi, jedną najciekawszą i najbardziej kreatywną  autorska pracę, jednocześnie zgodne z tematem konkursu i przekazuje nagrodę- zegarek ICE-WATCH z kolekcji Flower.

5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 1 czerwca 2021 r. do godz. 23.59.

7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Organizatora oraz Fundatora Nagród.

W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage @marexchelm

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców @marexchelm Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook @marexchelm w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

8. Nagrodą w konkursie jest 1 (słownie: jeden) zegarek Ice-Watch  

9. Organizator przyzna nagrodę jednemu zwycięscy, a wyniki opublikuje w komentarzu pod postem konkursowym nie później niż 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Data urodzenia

d) Adres zamieszkania

12. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

13. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane do 28 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11

14. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do wszystkich projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikom z najlepszymi pracami konkursowymi, o której mowa w pkt. 1.

 

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub

zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym

Organizatora,

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich

oznaczeniami,

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe

naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

 

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu(Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest marexchelm.pl; Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. .

2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

 

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

 

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 19.05.2021 r. r. do dnia 01.06.2021 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 "Konkurs Noworoczny"REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Noworoczny” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 17.12.2020 do 01.01.2021 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu pod grafiką konkursową komentarza z opisem swoich postanowień noworocznych.

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 02.01.2020 r. przed godziną 19:00.
11. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul. Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureatów:

* zegarek Guess GW0049G1


2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 

 "Konkurs Jubileuszowy"


REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Jubileuszowy” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 01.10.2020 do 31.10.2020 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu pod grafiką konkursową zdjęcia zakupionej Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. biżuterii i opisaniu historii z którą się wiąże.

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzonych będzie 5 osób.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31.10.2020 r. przed godziną 19:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureaci konkursu będą poproszeni o odbiór nagrody osobiście. Nagrody do odbioru będą w punkcie handlowym przy ul. Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureatów:

* kolczyki z brylantami

* zegarek męski

* 3 razy bon po 100 zł
2. Nagrody nie mogą zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 

 

 "Konkurs z okazji Dnia Mamy"


REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z okazji Dnia Mamy” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 15.05.2020 do 25.05.2020 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na napisaniu w komentarzu pod grafiką konkursową życzeń dla swojej mamy oraz udostępnienie wspólnego zdjęcia.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 25.05.2020 r. przed godziną 19:00.
11. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureata:

*zawieszka srebrna z łańcuszkiem
 

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 

 
REGULAMIN KONKURSU

"Kochaj i pisz co chcesz..."


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs walentynkowy „Kochaj, i pisz co chcesz” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 31.01.2020 do 14.02.2020 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na wymyśleniu krótkiego graweru walentynkowego, który zmieści się na nagrodach

(1 naszyjnik, 4 x zawieszka srebrna, 4 x charms) i umieszczeniu go pod grafiką konkursową na naszym fp marexchelm.

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest umieszczenie własnych wyrazów miłości pod zdjęciem konkursowym, oznaczenia osoby do której słowa są skierowane oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzonych będzie 9 osób.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14.02.2012 r. przed godziną 18:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika opublikowane zostanie w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureaci konkursu będą poproszeni o odbiór nagród osobiście. Nagrody do odbioru będą w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:
1 x naszyjnik srebrny

4 x zawieszka srebrna

4 x charms srebrny

Na wszystkich nagrodach zostanie umieszczony grawer.


2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 

 
"WSPOMNIENIE LATA Z G-SHOCK"


REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „WSPOMNIENIE LATA Z G-SHOCK” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 20.09.2019 do 20.10.2019 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

 

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na udostępnieniu pod grafiką konkursową swojego ulubionego zdjęcia z wakacji oraz napisaniu dlaczego chciałbyś/chciałabyć mieć ze sobą w tamtej chwili zegarek Casio G-Shock.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest oznaczenie swojego zdjęcia hasztagami #marexchelm #GShock #BabyG oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzone będą 2 osoby.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21.10.2019 r. przed godziną 19:00.
11. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 5. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:
*zegarek Casio Baby- G BGS-100-9AER

*zegarek G_SHOCK ORIGINAL GBA-800-9AER

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 „CZEKAMY NA NAJPIĘKNIEJSZE WYRAZY MIŁOŚCI”


REGULAMIN KONKURSU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs walentynkowy „Czekamy na najpiękniejsze Wyrazy Miłości” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 24.01.2019 do 14.02.2019 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na wymyśleniu graweru walentynkowego, który zmieści się bransoletce (max.5 słów) i umieszczeniu go pod grafiką konkursową na naszym fp marexchelm.

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest umieszczenie własnych „wyrazów miłości”(max.5 słów) pod zdjęciem konkursowym, oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzone będą 2 osoby.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14.02.2019 r. przed godziną 18:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika opublikowane zostanie w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureaci konkursu będą poproszeni o odbiór nagród osobiście. Nagrody do odbioru będą w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:
2x srebrne bransoletki z wybranym grawerem.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie


 


 

„JESIENNY KONKURS Z LORUSEM”

REGULAMIN KONKURSU

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „JESIENNY KONKURS Z LORUSEM” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 10.10.2018 do 11.11.2018 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych     (Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnicy mają prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na wybraniu jednego modelu zegarka Lorus, na stronie naszego sklepu internetowego www.marexchelm.pl, wklejeniu zdjęcia tego zegarka pod zdjęciem konkursowym na naszym fp na FB oraz napisanie dlaczego wybór padł właśnie na ten zegarek.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest umieszczenie zdjęcia wybranego zegarka Lorus wraz z uzasadnieniem wyboru pod zdjęciem konkursowym, oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 osoba.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12.11.2018 r. przed godziną 19:00.
11. Imię i nazwisko laureata zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureat konkursu będzie poproszony o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureata:
ZEGAREK LORUS RG232KX-9
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie 

 

„Obrączki za 1 zł”


Aby wziąć udział:

1. Kup w naszym sklepie obrączki ślubne (zachowaj paragon)

2. Zgłoś się do konkursu na fanpagu FB marexchelm poprzez wysłanie do nas zdjęcia, które umieścimy
w galerii konkursowej

3.Pod zdjęciem zbierz jak najwięcej polubień i komentarzy

W nagrodę otrzymasz BON O NOMINALE CENY OBRĄCZEK na zakupy w naszym sklepie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie.
Konkurs trwa do 31 grudnia 2018 r.

 

 

„Obrączki za 1zł”
REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Obrączki za 1 zł” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpagu marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 04.03.2018 do 31.12.2018 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych     (Dz.U. z 2015 poz.612 z póź
n.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na zakupie pary obrączek w naszym sklepie, zgłoszeniu się do konkursu poprzez wysłanie własnego zdjęcia, zebraniu pod własnym zdjęciem w Galerii Konkursowej na fanpagu na facebooku marexchelm  jak najwięcej polubieni i komentarzy
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zakup obrączek w naszym sklepie, zgłoszeniu się do konkursu poprzez wysłanie własnego zdjęcia oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja.
5. W Konkursie nagrodzona będzie 1 para która otrzyma najwięcej polubieni i komentarzy.
6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcie jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. W chwili przesłania zdjęcia, Uczestnik Konkursu zrzeka się praw majątkowych i tym samym umożliwia dalsze wykorzystanie zamieszczonego zdjęcia przez Organizatora
7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 02.01.2019 r. przed godziną 20:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureci konkursu będą poproszeni o odbiór nagrody osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureatów:
 BON O NOMINALE CENY OBRĄCZEK na zakupy w naszym sklepie, jednak nie większy niż 2000 zł.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie
www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie
http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

 

 


❤️Konkurs Walentynkowy!❤️


"O kim myślisz w tym szczególnym dniu?"


Aby wziąć udział:
1. Polub nasz fanpage marexchelm
2. Udostępnij publicznie zdjęcie konkursowe
3.Pod zdjęciem konkursowym na naszym profilu oznacz osobę którą chciałbyś/chciałabyś obdarować oraz opisz dlaczego właśnie ona jest dla Ciebie szczególna.


Do wygrania 6 SREBRNYCH PRZEŁAMYWANYCH SERDUSZEK z łańcuszkami.❤️❤️
Do każdego serduszka okazjonalny grawer gratis!

 

 
REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO
„O KIM MYŚLISZ W TYM SZCZEGÓLNYM DNIU?”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Walentynkowy” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się na fanpage marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 01.02.2018 do 14.02.2017 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych( Dz.U. z 2015 poz.612 z póź
n.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie , które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na oznaczeniu, pod zdjęciem konkursowym na fanpage marexchelm, osoby którą chciałbyś/chciałabyś obdarować oraz opisaniu dlaczego jest to osoba dla Ciebie szczególna.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie fanpage marexchelm, udostępnienie zdjęcia konkursowego oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacja
4.Komentarze do Konkursu nie mogą zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
5. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.
6. W Konkursie nagrodzone będzie 6 najciekawszych komentarzy.
7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko jedną wymyśloną przez niego prace.
8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony przez niego tekst jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. W chwili przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu zrzeka się praw majątkowych i tym samym umożliwia dalsze wykorzystanie zamieszczonego tekstu przez Organizatora
9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15.01.2017 r. przed godziną 20:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureci konkursu będą poproszeni o odbiór nagród osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:
6 łamanych srebrnych serduszek z łańcuszkami oraz okazjonalnym garwerem.

2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie
www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie
http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie
alt
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie
"Bożonarodzeniowym"
    

 
         Do wygrania zegarek Ice - Watch Dune
 
        

Konkurs Bożonarodzeniowy


Odwiedź nasz salon sprzedaży i wygraj zegarek ICE-WATCH.


Wystarczy, że wstąpisz do Naszego salonu przy Placu Łuczkowskiego
(Lwowska 1), zrobisz sobie zdjęcie z przymierzonym dowolnym zegarkiem ICE-WATCH i wstawisz je poniżej.

Najciekawsze zdjęcie wraz z komentarzem otrzyma rewelacyjną nagrodę ICE-WATCH DUNE w cenie 560PLN!!!!Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie.????
Zakończenie konkursu 30 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu 03.01.2018 r.


 
    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie !
                                                

 
                                                                                                                   

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWY
„Konkurs Bożonarodzeniowy Ice-Watch”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Bożonarodzeniowy” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marex E.M.M. Przybyłowicz s.c. z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm) przy ul. Pocztowa 6, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Konkurs odbywa się w sklepie jubilerskim Organizatora w Chełmie przy ul.Lwowskiej 1 (Plac Łuczkowskiego) oraz na fanpage marexchelm na Facebooku.
4 .Konkurs trwa od 11.12.2017 do 30.12.2017 r.
5 .Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną lub fantową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych( Dz.U. z 2015 poz.612 z późn.zm.)
6. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie , które ukończyły 13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , którzy odbiorą nagrodę w ich imieniu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy czuwają Osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora
2. Konkurs polega na umieszczeniu zdjęcia z przymierzonym dowolnym zegarkiem ICE-WATCH pod postem konkursowym na fanpagu marexchelm na facebooku z komentarzem.
3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego i akceptacja
4.Komentarze do Konkursu nie mogą zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
5. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.
6. W Konkursie nagrodzone będzie jedno najciekawsze zdjęcie z pomysłowym komentarzem.
7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko jedną wymyśloną przez niego prace.
8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcie konkursowe i tekst jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia i tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. W chwili przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu zrzeka się praw majątkowych i tym samym umożliwia dalsze wykorzystanie zamieszczonego tekstu przez Organizatora
9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mającej na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 03.01.2017 r. przed godziną 20:00.
11. Imię i nazwisko laureatów zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników opublikowane zostanie na stronie www.marexchelm.pl oraz w serwisie Facebook.com na profilu Marex Chełm przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
12. Laureat konkursu będzie poproszeny o odbiór nagród osobiście. Nagroda do odbioru będzie w punkcie handlowym przy ul.Lwowskiej 81

§ 4. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:

1. Zegarek marki ICE-WATCH  DUNE

.
2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość pieniężną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.marexchelm.pl oraz na profilu Marex Chełm w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.marexchelm.pl
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.Limitowana edycja czasomierzy japońskiej marki CITIZEN dostępna tylko w Polsce.

Owocem wieloletniej udanej współpracy z ambasadorem marki Jerzym Dudkiem jest magiczna liczba 500 zegarków, pochodzących z ekskluzywnej i wyjątkowej kolekcji. Oryginalność czasomierzy zapewnia podpis byłego bramkarza na deklu. Stylistyka utrzymana jest w sportowym charakterze a kolory detali to biel i czerwień - nawiązanie do barw byłych drużyn w których grał Jerzy Dudek. Model AT8129-80E jest precyzyjny i niezawodny, wykonany przy użyciu najnowszych technologii. Posiada moduł Eco-Drive co umożliwia mu zasilenie za pomocą światła oraz funkcję Radio Controlled dający synchronizację radiową. Dodatkowo wyposażony jest w odporne na zarysowania szafirowe szkło i wodoszczelność 200m. 

 


Firma CITIZEN zadbała o każdy szczegół i zapewniła wyjątkowe opakowania z grafiką piłki nożnej oraz kartę limitacji.
Jaki numer wybierzesz? Jerzy Dudek postawił na 1. Już niedługo zegarek dostępny w naszym sklepie.
Zapraszamy. 

10 lat nieprzerwanego sukcesu

Jubileuszowa kolekcja zegarków LORUS

 

Jest rok 1982. Na światowych rynkach pojawiła się pierwsza kolekcja zegarków LORUS. Jakość i szeroki wachlarz wyboru w atrakcyjnych cenach sprawiły, że marka szybko osiągnęła duży sukces. Pomimo tego, polscy miłośnicy czasomierzy czekali na nią niemal 25 lat. Dokładnie 10 lat temu - w 2007 roku, na naszym rynku miała miejsce premiera zegarków LORUS. Z tej okazji marka wypuściła  specjalną, jubileuszową kolekcją dostępną wyłącznie w Polsce.  

 

Od samego początku ideą przyświecającą koncernowi SEIKO – właścicielowi i producentowi zegarków LORUS, było stworzenia marki dla osób młodych i młodych duchem, pozytywnie nastawionych do życia i potrafiących cieszyć się nim każdego dnia. Co więcej, czasomierz miał nie tylko wskazywać godzinę, ale także wpisywać się w styl i charakter osoby, która go nosi. Dlatego też, każda kolekcja LORUS łączy trzy cechy. Po pierwsze – szeroki wachlarz czasomierzy dla niej i dla niego zarówno w eleganckich, casualowych jak i sportowych tonacjach. Po drugie -  atrakcyjna półka cenowa – średni koszt zegarka LORUS to około 300zł. I po trzecie – jakość potwierdzona przez SEIKO, a cały image i charakter marki doskonale odzwierciedla jej motto - „A watch you can trust”.

 

Polska to obecnie jeden z najważniejszych i największych rynków dla marki w skali całego świata - według statystyk jest na trzecim miejscu pod względem liczby sprzedawanych zegarków LORUS. Nic więc dziwnego, że producent zaprojektował specjalną linię dedykowaną wyłącznie fanom znad Wisły. Jubileuszowa edycja to dwa stylowe czasomierze – jeden w wersji męskiej oraz jeden damski. Już na pierwszy rzut oka zegarki rzucają się w oczy. Obydwa modele wykonano w całości ze stali szlachetnej, ale pokryto czarną, połyskującą warstwą PVD. Aby jeszcze mocniej podkreślić wyjątkowość oraz szyk zegarków, elementy tarczy wykończono złotym kolorem. Kombinacja czerni i złota to ponadczasowe połączenie zarezerwowane głównie dla świata elegancji i doskonałego stylu. Pomimo tego, zegarki doskonale „zagrają” nie tylko z koszulą, sukienką czy szykownym obuwiem, ale także z casualowym lookiem. Wersję damską wyposażono w multidatę, zaś model męski w funkcję chronografu. Każdy czasomierz został zwieńczony specjalnym, jubileuszowym grawerem wykonanym na deklu, co eksponuje wyjątkowość kolekcji oraz daje wyraz uznania i podziękowania producenta – firmy SEIKO, za wkład polskiego rynku w rozwój marki Lorus.
 

Modele: RT329GX9 (męski), cena  599 PLN, RP693CX9 (damski), cena 429 PLN

(Więcej informacji uzyskasz klikając zdjęcie zegarka)

 

 

 

 

alt

Rozstrzygnięcie Konkursu Walentynkowego
     „Walentynki czas miłości”


I miejsce w konkursie zajął Pan Mirosław Kowalczyk
– który otrzymuje zegarek marki Puma PU104101005

II miejsce w konkursie zajęła Pani  Katarzyna Radziszewska
- która otrzymuje zegarek marki Puma PU104252001

Zdaniem jury osoby te udzieliły najciekawszej odpowiedzi na nasze pytanie
konkursowe:
„ Dlaczego chciałbyś/chciałabyś podarować ukochanej osobie zegarek PUMA? ”         Zdaniem Pana Mirosława :
          W sklepach Marex się lubuję. W sklepach Marex wciąż kupuję.
             By mą panią oczarować oraz w Walentynki obdarować.
                Tu klejnotów jest bez liku, małych, wielkich brylancików, każdy sobie coś wybierze i dla innych też na prezent.
               Lubej mojej coś kupiłem i ten kupon wypełniłem.
                    Teraz ja męski zegarek Pumy proszę, bo żadnego niestety nie noszę.
                  A Pumy zegarek piękny i zmysłowy, każdy by go pragnął w wieczór Walentynkowy.

 
        Zdaniem Pani Katarzyny :
             Mój mąż nie ma zegarka, więc zawsze się spóźnia na „czas miłości z żoną”.
           Darując mu zegarek, wychodziłby z pracy o 16, a nie o 21 gdy żona już nie ma siły na „czas miłości”!
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników, nadszedł ten radosny moment wręczenia wspaniałych nagród - zegarków marki Puma .

Raz jeszcze gratulujemy Pani Katarzynie oraz Panu Mirosławowi !

alt


alt


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie Walentynkowym
      „Walentynki czas miłości

 
         Do wygrania dwa rewelacyjne zegarki marki Puma
 
         Wystarczy dokonać dowolnego zakupu w naszych sklepach w dniach 01.02.2017 - 14.02.2017 r.

       Odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
        „ Dlaczego chciałbyś/chciałabyś podarować ukochanej osobie zegarek PUMA ”
 
 Dostarczyć do nas wypełniony kupon do dnia 18.02.2017 r.
 
   Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20.02.2017 r. przed godziną 20:00
 
    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie !
alt

Rozstrzygnięcie Konkursu Bożonarodzeniowego
      „Bering inspired by arctic beauty


I miejsce w konkursie zajęła Pani Mirosława Semeniuk
– która otrzymuje zegarek marki Bering 12927-000


II miejsce w konkursie zajął Pan Paweł Okoński
- który otrzymuje zegarek marki Bering 12034-064


Zdaniem jury osoby te udzieliły najciekawszej odpowiedzi na nasze pytanie
konkursowe:
„ Z którym zegarkiem Bering chciałbyś/chciałabyś odmierzać czas do nadejścia Nowego Roku?
      Wybierz najbardziej pasujący do Ciebie i uzasadnij dlaczego ”Zdaniem Pani Mirosławy :
" Nr 1 - srebrny, bo jest delikatny i czuły, jak o nim westchnienie 
oraz piękny jak moje marzenia !
Mierzyłby czas od niedzieli do niedzieli
a ja czułabym się tak wyjątkowo, jak gdyby przynieśli mi go Anieli
Nosiłabym go na ręce i zdejmowała tylko na noc w łazience
Mając na myśli Marex w podzięce.

 
Zdaniem Pana Pawła :
"Pyta rodzina: która godzina?
TIK TAK, TIK TAK
Zegar BERINGA to mój znak
on mi odmierzy dokładny czas.
Jest elegancki i stylowy
i odpowiedni na bal sylwestrowy.

 
                                      
                                     alt                  alt

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy jego zwycięzcom


Wyjątkowa promocja !!!

Przy zakupie zegarków marki Police z kolekcji Predator, otrzymujecie darmowy, przenośny głośnik !!!
 

alt


BERING - nowa marka dostępna w ofercie naszego sklepu.
Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową kolekcją zegarków, zainspirowanych pięknem i tajemniczością wyspy Bering.


alt

Przedstawiamy nowy model marki Adriatica z kolekcji Portofino - 8247.5213QF! Zegarek posiada szafirowe szkło,
mechanizm Isa 9239 Swiss Made oraz jest wodoszczelny do 50 metrów. Zegarek 8247.5213QF to niebanalne połączenie kolorów oraz sportowy charakter, idealnie sprawdzi się latem jako dodatkowy gadżet!


altMinimalistyczna biżuteria wcale nie musi być nudna, mimo prostej formy doskonale podkreśli zarówno dzienną, jak
i wieczorową stylizację. Przedstawiamy ją w dwóch wariantach: złotym i srebrnym.
Złoto rozświetli cerę i doda blasku każdej kreacji, a srebro sprawi, że Wasz look stanie się bardziej wyrafinowany i klasyczny.
Wybór należy do Was!

alt  

  alt

 
 

 


Zegarek Fossil FS5183 w stylizacji Ekskluzywnego Menela

alt

 

http://www.ekskluzywnymenel.com/posts/lookbook-121-with-a-little-help-178.php


Zegarek Fossil CH3029 w stylizacji Ekskluzywnego Menela

http://www.ekskluzywnymenel.com/posts/lookbook-118-have-it-all-174.php

 

alt
altTechnologia CITIZEN Eco-Drive generuje moc z dowolnego źródła światła
- naturalnego lub  sztucznego,  jasnego lub przyciemnionego.
Rozświetl swoje życie zegarkiem CITIZEN i zapomnij o wymianie baterii.
#betterstartsnowalt
Rozstrzygnięcie Konkursu „Dzień Kobiet w Twoim Stylu”

I miejsce w konkursie zajęła Pani Aneta Wróblewska
– która otrzymuje biały zegarek marki Puma


II miejsce w konkursie zajęła Pani Małgorzata Czarkowska
- która otrzymuje czarny zegarek marki Puma


Panie, zdaniem jury w składzie: Małgorzata Chudoba,
Monika Stańczuk, Krzysztof Osieleniec
w najciekawszy sposób udzieliły odpowiedzi na nasze pytanie
konkursowe:
Dlaczego zegarek Puma jest idealnym prezentem na Dzień Kobiet ?


Zdaniem Pani Anety :
„Świetne pomysły prezentowe sklepy Marex mają,
wszystkie kobiety szczerze rozpieszczają.
Śliczne zegarki Puma sprzedają,
panów w myśleniu wyręczają.
Każda kobieta duża czy mała,
zegarkiem Puma w Dniu Kobiet obdarowana jest oczarowana.”

 
Zdaniem Pani Małgorzaty natomiast:
„Zegarek Puma jest idealnym prezentem na Dzień Kobiet ponieważ elegancko i efektownie wygląda. Myślę, że pasuje do każdej kobiecej ręki i jest odpowiedni na każdą okazję, np. do pracy, do szkoły, na prezent dla wyjątkowej kobiety. Ja osobiście nie posiadam zegarka a bardzo chciałabym taki otrzymać od kogoś w prezencie z nadzieją, że będzie odliczał tylko wspaniałe godziny, niesamowite minuty i szczęśliwe sekundy.”

 alt
  alt
 alt

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom !


II Weselne Drzwi Otwarte w Hotelu Kozak

altPo oficjalnym ogłoszeniu wyników, nadszedł ten radosny moment wręczenia wspaniałej nagrody zegarka marki Danish Design.

Raz jeszcze gratulujemy Pani Alicji !
 

alt

Rozstrzygnięcie Konkursu Walentynkowego

       
Główną nagrodę w konkursie „Walentynki w blasku biżuterii”
     – supermodny zegarek marki Danish Design

 otrzymuje Pani Alicja Jasielska

która zdaniem jury w składzie: Małgorzata Organiściuk, Monika Stańczuk, Krzysztof Osieleniec
w najciekawszy sposób udzieliła odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe:

Dlaczego biżuteria, zegarek jest idealnym prezentem na Dzień Zakochanych ?

Zdaniem Pani Alicji:

„Piękno kobiety odbijające się w złotej tarczy zegara wyznacza blask,
za którym podąża zakochany mężczyzna.
 Każda tykająca sekunda odmierza ich wspólną drogę.”


Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy !
    
   

Przejdź do strony głównej
 • Adriatica
 • Atlantic
 • Bering
 • Brosway
 • Casio
 • Citizen
 • Ditta zimmermann
 • Edifice
 • G-SHOCK
 • GUESS
 • Ice watch
 • Lorus
 • Morellato
 • Orient
 • Pierre Ricaud
 • ProTrek
 • Pulsar
 • Seiko
 • Tommy Hilfiger
 • Vector Smart
 • Verona
 • Vintage
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu